Rektor

dr. sc. Josip Knežević

dr. sc. Josip Knežević

Rođen je 4. srpnja 1982. u Zavidovićima. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, a zatim odlazi u sjemenište u Zadar 1997. Nakon godinu dana prešao je u novootvoreno sjemenište „Petar Barbarić“ u Travniku koje je te godine počelo sa svojim redovnim radom. U istom je sjemeništu i maturirao, a nakon položenog ispita zrelosti upisao je teološki studij u Sarajevu kao kandidat Vrhbosanske nadbiskupije.

Za svećenika je zaređen 2007. Obavljao je službe župnog vikara u Prozoru te je bio tajnik Vinka kardinala Puljića, nadbiskupa metropolite Vrhbosanskog. U jesen 2009. poslan je na postdiplomski studij Patrologije u Rim gdje je studirao na institutu „Augustinianum“ (Institutum Patristicum Augustinianum), gdje u siječnju 2012. postigao licencijat (magisterij) iz teologije i patrističkih znanosti na temu: L’impegno di Girolamo nella lotta contro il pelagianesimo. L’identificazione geronimiana dell’impeccantiapelagiana con l’ἀπάθεια evagriana (Jeronimova uloga u borbama protiv pelagijanizma. Jeronimovska identifikacija pelagijanskog pojma impeccantia sa evagrijevskim pojmom ἀπάθεια.). Nakon postignutog magisterija upisao je i doktorat na istom Institutu na temu: Il neocalcedonismo di Leonzio di Gerusalemme. Il supplementum alla cristologia calcedonese (Neokalcedonizam Leoncija Jeruzalemskog. Dodatak kalcedonsokoj kristologiji) pod vodstvom moderatora prof. mons. Carla dell’Ossa i prvog relatora prof. p. Rocca Ronzanija.

U ljeto 2014. godine imenovan je rektorom Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu. Doktorat je obranio 24. siječnja 2019.

 Vicerektor

dr. sc. Ilija Marković

dr. sc. Ilija Marković

Rođen je 22. studenog 1986 u Brčkom (Bosna i Hercegovina) i dolazi iz župe Imena Marijina, Oštra Luka-Bok (Vrhbosanska-Sarajevska nadbiskupija). Osnovnu školu je završio u rodnom selu Bok. Godine 2001. ulazi u Nadbiskupijsko sjemenište i gimnaziju «Petar Barbarić» u Travniku, gdje je i maturirao 2005. godine. Iste godine započinje studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu (tada Vrhbosanska katolička teologija) u Sarajevu kao bogoslov Vrhbosanske nadbiskupije.

Godine 2010 završava dodiplomski studij teologije s diplomskim radom «Egzorciram – potreba današnjeg svijeta i Crkve ili iluzija?» pod vodstvom profesora duhovnog bogoslovlja dr. sc. Drage Župarića.

Po rukama vrhbosanskog nadbiskupa Vinka kard. Puljića za đakona Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 5. prosinca 2010 u rodnoj župi, a za svećenika 29. lipnja 2011. godine u sarajevskoj katedrali Presvetog Srca Isusova. Svoju prvu svećeničku službu obnašao kao župni vikar u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije na Stupu (Sarajevo).

Godinu dana poslije, Nadbiskup ga šalje na postdiplomski studij crkvenoga prava pri Papinskom sveučilištu sv. Križa u Rimu. Od 2012 postaje članom Hrvatskog kanonističkog društva sa sjedištem u Zagrebu.

Dana 25. lipnja 2015. završava predviđeni trogodišnji studij i stječe akademski gradus magistra crkvenog prava. Tema magistarske radnje bila je «Proposte normative e pastorali per la celebrazione dei matrimonio con disparitas cultus, in concreto con i musulmani, in Bosnia ed Erzegovina» (Pravni i pastoralni prijedlozi za slavlje ženidbi s različitosti vjere, konkretno s muslimanima, u Bosni i Hercegovini) pod vodstvom prof. ddr. sc. Héctora Franceschia, redovitog profesor ženidbenog prava na gore spomenutom Papinskom sveučilištu i svećenik inkardiniran u osobnu prelaturu Opus Dei.

U listopadu 2015 započinje doktorantski studij crkvenog prava na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu. Tema doktorske teze je više-manje nastavak magistarske radnje s nešto dorađenim naslovom «Preparazione, celebrazione e accompagnamento pastorale dei matrimoni tra cattolici e musulmani in Bosnia ed Erzegovina. Proposte normative e pastorali» (Priprava, slavlje i pastoralno praćenje ženidbi između katolika i muslimana u Bosni i Hercegovini. Pravni i pastoralni prijedlozi) pod vodstvom p. Janusza Piotra Kowala, D.I.

U srpnju 2018 imenovan je na službu vicerektora u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu.

 Ekonom i prefekt

vlč. Ivan Ivančević

vlč. Ivan Ivančević

Sin je Petra i Milenke r. Topić,  rođen 1. studenog 1991. godine u Jaklićima (općina Prozor-Rama). Dolazi iz župe Presvetog Srca Isusova Prozor. Kršten je u župi Uznesenja BDM – Rama-Šćit, 1. prosinca 1991. godine. Krizman je u Prozoru 30. travnja 2005. Vlč. Ivan ima pet sestara i to: Ružicu, Zoricu, Katarinu, Mariju i Luciju. Vlč. Ivan pohađao je OŠ Marka Marulića u Prozoru, a gimnaziju i sjemenište u KŠC „Petar Barbarić“ u Travniku.

Po završetku malog sjemeništa upisuje se u VBS, te studira na KBF-u u Sarajevu gdje je i diplomirao 10. studenog 2015.

Sveti red đakonata podijelio mu je uzoriti gospodin Vinko kard. Puljić, nadbiskup metropolita Vrhbosanski, 29. studenog 2015. u sarajevskoj prvostolnici. Sveti red prezbiterata  primio je po rukama Uzoritog kardinala Vinka Puljića u Vrhbosanskoj prvostolnici na svetkovinu sv. Petra i Pavla, 29. lipnja 2016.  godine.

U razdoblju od 2016. do 2018. godine obavljao je službe župnog vikara u župama sv. Obitelji – Kupres i Uznesenja BDM Stup – Sarajevo.

Od ljeta 2018. godine obavlja službu ekonoma u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu.

 Duhovnik

vlč. Jakov Kajinić

vlč. Jakov Kajinić

Rođen je 30. rujna 1964. u Zenici od roditelja Josipa i Ruže r. Šišić. Ima 4 brata, Stjepan, Filip, Alojz i Tomislav te sestru Veroniku. Kršten je u župi svetog Ilije – Zenica, 20. 10. 1964. Osnovnu školu pohađao u Zenici, a malo sjemenište u Zadru. Vojsku služio u Virovitici 1983/84. U Vrhbosansku bogosloviju u Sarajevu, primljen je 1985. Za đakona je zaređen 06. 12. 1990 u Sarajevu. Božićni praktikum obavljao je u župi Oštra Luka – Bok, a uskrsni u župi Zavidovići. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 29. 06. 1991. u Sarajevu.

Župski vikar: 1991 – 1992 u župi Bosanski Brod
Izbjeglica u Slavonskom Brodu (1992-1994)
Župski vikar: 1994 – 1996 u župi Novo Sarajevo

Župnik:
Solakova Kula i Obri (1996-1997)
Bistrica kod Uskoplja (1997-2002)
Ularice (2002-2008) 

Duhovnik:
Vrhbosansko sjemenište Travnik (2008-2014)
Vrhbosanska bogoslovija Sarajevo (2014 –      )