Odgojitelji

Zdenko spajić

Rektor

Zdenko Spajić je rođen 11. srpnja 1968. godine u Gradačcu, župa Garevac. Filozofski dio studija završio na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi u Sarajevu, nakon čega studij nastavlja na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Innsbrucku (Austrija). Diplomirao je u svibnju 1994. godine. Iste godine je zaređen za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije te kroz tri godine obavlja različite službe u Vrhbosanskom nadbiskupskom ordinarijatu.

Godine 1997. upućen je na Katoličko sveučilište Amerike (The Catholic University of America) u Washington, DC gdje je licencirao iz područja moralne teologije u svibnju 2000. godine. Doktorat postiže 2004. godine također iz moralne teologije disertacijom pod naslovom The Legitimate Use of Force: The Search For a New Approach to International Conflict Resolution in the Writings of John Paul II. Tijekom cjelokupnoga studija, uža specijalizacija mu je bila socijalni nauk Crkve i socijalna etika. Po povratku u Vrhbosansku nadbiskupiju, preuzima službu kancelara (2004.-2008.) te je istovremeno obnašao službu ravnatelja „Međupomoći“ i direktora Medijskog centra Vrhbosanske nadbiskupije (2006.-2007.). Od 2006. godine predaje na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji. Bio je dekan VKT od ak. godine 2008./2009. do njezina promaknuća u Katolički bogoslovni fakultet. Uz službu na KBF-u, obavljao je i službu župnika u Prudu (2012.-2015.) i Ilijašu (2015.- 2019.). Od srpnja 2019. obnaša službu rektora u Vrhbosankom bogoslovnom sjemeništu.

Milenko Krešić

Duhovnik

Don Milenko Krešić, rođen 23. studenog 1971. u Čapljini, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završio je u Hutovu, 1986. godine, općina Neum. U rujnu 1986. upisuje se u Srednju Interdijecezansku školu za spremanje svećenika (Sjemenište) u Zagrebu koju je završio 1990. godine. Filozofsko-teološki studij (Bogosloviju) polazio u Sarajevu na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi od 1991. do 1997. godine te na istoj diplomirao na temu Mons. Stjepan Batinović, župnik, pisac i izdavač. Zaređen za svećenika Trebinjsko-mrkanske biskupije 29. 6. 1997. u Trebinju. Od 1997. do 1998. bio na službi župnog vikara u katedralnoj crkvi Marije Majke Crkve u Mostaru. Godine 1998. premješten za župnog vikara u župu Studence, Mostarsko-duvanjska biskupija, i ostao do rujna 2002. godine. U listopadu 2002. godine upisao licencijat u Teologiji, smjer Povijest Crkve na Papinskom sveučilištu Svetog Križa u Rimu, koji je završio u lipnju 2004. položivši sve predviđene ispite, napisavši i obranivši licencijatski rad na temu Odnosi Katoličke Crkve i Nezavisne Države Hrvatske (1941.-1945.), te položivši završni ispit za dodjelu gradusa „Licentiatus in sacra teologia“ usmjerenje Povijest Crkve. Po povratku u domovinu u rujnu 2004. imenovan župnim vikarom u župi Aladinići, Trebinjsko-mrkanska biskupija te predavačem na Teološkom Institutu u Mostaru. Od 2004. do 2014. predavao sljedeće predmete: Uvod u misterij Krista i povijest spasenja, Kršćansku arheologiju, Povijest Crkve u Hrvata, Biblijsku arheologiju i Metodologiju znanstvenog rada. Za vrijeme službe u Aladinićima na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odsjek Povijest upisao doktorski studij te napisao i obranio doktorsku disertaciju na temu: Odnosi katolika jugoistočne Hercegovine s muslimanima i pravoslavnima u vrijeme osmanske vladavine: Od osmanskog zauzeća do Bečkog kongresa (1482.-1815.). Od rujna 2009. je župni upravitelj župe Rođenja Blažene Djevice Marije – Katedrala, Trebinje, Trebinjsko-mrkanska biskupija te od studenog 2013. dekan Trebinjskog dekanata. Profesorom na Katoličkog bogoslovnom fakultetu u Sarajevu imenovan krajem veljače 2015. godine. Izabran u zvanje docenta na katedri Crkvene povijesti Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 25. veljače 2015. Od srpnja 2019. obnaša službu duhovnika u Vrhbosankom bogoslovnom sjemeništu.

Josip Papak

Ekonom

Don Josip Papak rođen je 3. listopada 1997. u Mostaru od oca Ivana i majke Ružice rođ. Galić. Dolazi iz župe Presvetog Srca Isusova Prozor. Kršten je u župi Gračac, a sakramente Prve svete Pričesti i Potvrde primio je u župi Prozor.

Obitelj mladomisnika Josipa živi u obiteljskoj kući u Prozoru. Roditeljima Ivanu i Ružici osim vlč. Josipa dragi Bog podario je još i dvije mlađe kćeri Moniku i Natali.

Mladomisnik Josip, polazio je OŠ Marka Marulića u Prozoru, a malo sjemenište i gimnaziju pohađao je u Katoličkom školskom centru Petar Barbarić u Travniku.

Nakon toga upisao je filozofsko-teološki studij na KBF-u u Sarajevu gdje je uspješno diplomirao 21. rujna 2021. i stekao akademsku titulu magistar teologije.

Službu lektorata i akolitata primio je u Vrhbosnskom bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu.

Za đakona je zaređen 24. listopada 2021. u vrhbosanskoj prvostolnici Srca Isusova u Sarajevu, a đakonski praktikum imao je Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu i župi Presvetog Trojstva Novo Sarajevo.

Sveti red prezbiterata primio je 29. lipnja ove godine po rukama vrhbosanskog nadbiskupa u miru Vinka kardinala Puljića u sarajevskoj katedrali.

Poslije ređenja, mladomisnik Josip imenovan je ekonomom u Vrhbosnanskom bogoslovnom sjemeništu Sarajevo.