Apostoli su ga izabrali među dvanaestoricu na Judino mjesto, da bude svjedok Gospodinova uskrsnuća, kako to čitamo u Djelima apostolskim (1, 15-26)

Sveti Matija je apostol koji je zamijenio Judu Iškariotskog. Jedini od apostola kojeg Isus nije izravno pozvao i izabrao. Nakon Isusovog Uzašašća na nebo, u Jeruzalemu su se okupili apostoli i vjerni puk. Apostoli su sa pouzdanjem znali da je od Boga bilo sve unaprijed određeno te baciše kocku da izaberu apostola između Josipa koji se zvaše Barsaba i Matije. Uvjet je bio da je taj boravio sa njima sve vrijeme od krštenja Ivanova do dana Uzašašća. Nije ih postavio Petar nego svi. Petar pokazuje kako to nije njegov čovjek, nego da je taj već davno najavljen u proroštvu. Jedan od njih dvojice trebao je da bude svjedok Isusova uskrsnuća. Tada baciše kocku jer se nisu smatrali dostojnima da sami na svoju ruku izaberu, željeli su biti poučeni nekim znakom. Kocka pade na Matiju.

On je Crkvi bio veliki Božji dar, što njegovo ime i znači na hebrejskom, te je postao jedan od njezinih stupova. Zahvaljujući njemu, apostol naroda mogao je pisati Efežanima. Sv. Matija je bio vatren svjedok Isusova uskrsnuća. Često se spominje u apokrifnim spisima i starokršćanskoj literturi. Smatra se da je djelovao u Kapadociji, Egiptu i Palestini. Život je završio oko 80. godine mučeničkom smrću. Relikvije se čuvaju u Rimu i Tritu.

Zaštitnik je građevinskih obrtnika, stolara, tesara i kovača, krojača, mesara i slastičara.

Ivan Popović