Iz 7,10-14

Judejski kralj Ahaz vladao je u Jeruzalemu sredinom 8. st. pr. Kr., kada se na sjeveru budi velika sila Asirija, koja je postala prava prijetnja i noćna mora cijelome Mediteranu. Tada su Rezin, kralj Sirije (Damaska) i Pekah, kralj Sjevernoga izraelskoga kraljevstva, sklopili savez kako bi se oduprijeli proboju Asirije. U taj savez silom su željeli uvući i Južno izraelsko kraljevstvo, tj. Judu, ali se toj namjeri kralj Ahaz žestoko opirao. Kako bi se oslobodio tajno se zbratimio s velikom Asirijom protiv svojih susjeda Sjevernoga izraelskoga kraljevstva i Sirije (Damaska). Tako je asirski kralj Tiglat-Pilezer iznenada napao Siriju i Sjeverno kraljevstvo i u Ninivu, svoju prijestolnicu, odvodi sužnje. Južno izraelsko kraljevstvo sa svojim kraljem Ahazom ostalo je netaknuto, s tim što je kralj Ahaz, za uslugu, obećao davati veliki porez kralju asirije. Prorok Izaija čuo je za taj tajni dogovor Ahaza i Tiglat-Pilezera pa savjetuje kralja Ahaza da se radije obrati Bogu za pomoć, negoli lažnom prijatelju asirskome kralju Tiglat-Pilezeru. Ahaz se pretvara da ne razumije Izaiju pa odgovara: „Ne bih dosađivao Gospodinu za tako što…“ Međutim, Izaija ljutit na ovaj Ahazov potez otvoreno kritizira kralja: „Dosta što lažeš narodu pa sada lažeš i Bogu…“ Ovdje Izaija najavljuje propast, ali i preporođenje kraljevstva. Kaže: „Dolaze dani kada se više nećemo uzdati u zemaljske kraljeve jer su propadljivi, nego sam Bog će biti naš kralj ili ELOHIM među nama, a ovo je znak: Djevica će začeti.“ Ne zadugo poslije ovih Izaijinih riječi, Asirija je napala i opljačkala Jeruzalem, a dio uznika odvela u Ninivu. Tako je otvorena nova stranica povijesti izraelskoga nemira koji je kulminirao 586. god. rušenjem Hrama i spaljivanjem Jeruzalema. 

Ps 24,1-6

Tko je pravi kralj? Onaj čija je zemlja. Zato Psalmist odgovara: „Gospodnja je zemlja i sve na njoj jer ju je Jahve stvorio i oblikovao“. Tko je dostojan biti u Gospodnjoj zemlji? Psalmist odgovara: „Samo onaj koji je dobar i pravičan“. Tražiti Boga u njegovoj zemlji jest karakteristika pravednoga naraštaja koji je dostojan primiti blagoslov i nagradu.

Rim 1,1-7 

Pavao u poslanici Rimljanima posadašnjuje Izaijine riječi: Isus je potomak kralja Davida, ali i kralja Ahaza. Međutim, njihovo kraljevstvo je propalo, a nastupilo je Kristovo kraljevstvo ili kraljevstvo Božje, koje je otvoreno svima.

Mt 1.18-24

Središnja misao današnjeg evanđelja je Djevica. Bez ikakva kontakta s Josipom i bilo kakve korupcije djevičanstva Marija je začela Sina. Evanđelje opisuje Josipovu pravednost tako da ne želi povrijediti Mariju. Njegovo vidno razočarenje u Mariju osporava anđeo. U današnjem evanđelju dogodio se susret pravednika i djevice. Pravednik je Božji svetac, a djevica čisto dijete Božje. Djevica rađa, a pravednik odgaja Sina Božjega. Stoga se začeće ne odnosi samo na Mariju ili Josipa, nego na cio narod. Razlog rođenja Isusa jest ne samo oslobođenje ljudi od grijeha, nego spasenje čovječanstva. Tako, djevica koja je najavljena u proroka Izaije jest Marija. S Marijom dolazi do bitne promjene u svijetu jer se, kao što je bilo u zemaljskome raju, Bog opet nastanjuje među ljude.

 

dr. Dubravko Turalija