Kao i svakoga četvrtka tako i ovoga 23. svibnja, bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa imali su misu zajednice koju je predslavio profesor dr. Niko Ikić. Profesor je prigodnom homilijom ohrabrio bogoslove u njihovom putu prema svećeništvu, a posebno je istaknuo da smo mi svjedoci u današnjem svijetu. Cijelu propovijed možete pogledati ispod:

Propovijed prof. dr. nike ikića na misi zajednice 23. svibnja 2019.

Zrijenje u svjedočenju – škola svjedoka

Uvod: Svjedoci se ne rađaju. Oni se odgajaju, zriju, školuju, da bi mogli vjerodostojno svjedočiti. Oni poniru, otkrivaju i upoznaju istinu u ljubavi, da bi mogli biti moralno sigurni svjedoci, koji hoće i žele prenositi svoje uvjerenje. Današnji svijet treba svjedoke a današnji svećenik u posebnoj mjeri mora biti svjedok. Svi kršćani su u Isusovoj permanentnoj školi svjedoka a Vi ste u razdoblju zrijenja za svjedoke. Program škole svjedoka bih sažeo u tri razreda od kojih prva dva mogu trajati po dvije godine a onaj treći doživotno: u prvom razredu ove škole na programu je slušanje Riječi i promatranje čudesa. Tu se traže dokazi za svjedočenje. U drugom razredu na programu je analitičko produbljenje i povezivanje Isusovih riječi i djela u cjelovitosti Objave, tu se traži sigurnost kontinuiteta i valjanosti, a u trećem doživotnom razredu je pastoralna godina tj. osobno cjeloživotno praktično svjedočenje.

Ispitno razdoblje Kristovih svjedoka predstavio bih u dva primjera:

Prvo pitanje – Kristovo uskrsnuće

Primjer svjedokinja: Dvije Marije nalaze otkotrljani kamen i prazan grob … Odmah bi se moglo reći neoborivi dokazi Uskrsnuća. Marija Magdalena je pak posumnjala u dokaz: možda su ga neprijatelji odnijeli! Sumnja čini pravog svjedoka nevjerodostojnim.

Primjer apostola: Petar i Ivan ulaze u grob i nalaze složene povoje i ubrus a Isusa nema. Rekli bismo da su to još veći dokazi Uskrsnuća. Iako su završili Isusovu teologiju nisu analitički povezali Kristove riječi: srušite ovaj hram i ja ću ga u tri dana sagraditi. Kako svjedokinje tako i dva apostola padoše na maturalnom ispitu kršćanskog svjedočenja.

Kroz ukazanja i susrete Isus im daje novu priliku da uspješno polože. Učenici iz Emausa su primjer kako se i tu teško postiže diploma. Dugo ga ne prepoznaše, jer su imali zatvorene oči svoga srca. Lomljenje kruha otvara oči. Tek sada postaju pravi neustrašivi svjedoci. Od kukavica postadoše heroji.

Drugo ispitno pitanje o svjedočenju bilo je vezano uz problem sukoba judeokršćana i pogana (prvo čitanje). Prvi zahtijevaju da se pogani moraju pridržavati Mojsijevog zakona i da se moraju obrezati. Da je Petar ne samo položio ispit o svjedočenju, nego to i hrabro svjedoči, a nije bio uvijek takav, dokazuje njegovo prepoznavanje i obrazlaganje da je isti Duh i ista milost na djelu kako kod judeokršćana tako i pogana. Pavao je svoju diplomu stekao susretom s Kristom u ukazanju i od progonitelja je postao svjedok velikih Kristovih znamenja među poganima. Jak je ovdje svjedok kontinuiteta od proroka da pogani nisu isključeni iz spasenjskog djela Isusa Krista. To svjedoči i psalam 96., u kojem se naređuje, kako smo čuli: navješćujte svim narodima djela Božja da pogani govore: Gospodin kraljuje.

Kristova svjedoka karakterizira posebno istina i ljubav. Bez toga je nevjerodostojan. Istina bez ljubavi ubija a ljubav bez istine je prazna. Dakle, ljubav u istini i istina u ljubavi. Zato Ivan ističe Isusove riječi: ostanite u mojoj ljubavi, a ja ću dodati, da biste bili moji vjerodostojni svjedoci. Kristova ljubav znači mir, milost, pravednost, ljubav bez granica koja obuhvaća sve ljude, pa i pogane. Takva ljubav prožima K-svj a oni takvu ljubav svjedoče.

Vjera počiva na svjedocima. To svjedoči jedna ruska ateistička spisateljica, koja je dospjela u zatvor. Njezina cimerica je pita zna li koji je sutra dan. Ova je odgovorila nedjelja. Cimerica joj kaže ali nije obična, sutra je Uskrs. Rano ujutro ona je iz sveg grla zavikala: Hristos, vaskrese tri puta. Umalo skoro svi zatvorenici su vičući odgovorili: Vaistinu vaskrese. Zatvorski voditelji su odmah dali odvesti cimericu u samicu gdje je bila deset dana. Vratila se sva izubijana i krvava, izgladnjela, na smrt bolesna, ali užarenog lica i sretnih očiju. Književnica je promatra i kaže to je cijena tvoga povika. Cimerica joj kaže da je očekivala veću kaznu i da je sretna da je tako obilježen Uskrs u ruskom zatvoru. Spisateljica se obratila na temelju vjere i svjedočenja svoje cimerice.

Svećenik mora biti prvo svjedok. Njegov proces zrijenja nikad ne prestaje a za tebe je ovo vrijeme pravog školovanja u sazrijevanju za Kristova svjedoka, tvoja pastoralna godina svjedočenja. Maturalni ispit polažeš pred poglavarima i biskupom a onaj diplomski pred svojom savješću i Kristom, koji te poziva da budeš njegov svjedok do na kraj svijeta i tvoga vijeka. Amen!

Foto: Ivan Popović
GG